Publications

Type of Publication: Article in Collected Edition

Technologie Web 2.0 w realizacji wizji Corporate Semantic Web - Application of Web 2.0 to Support the vision of the Corporate Semantic Web

Author(s):
Kaczmarek, Monika; Filipowska, Agata
Editor:
Gołuchowski, J.; Frączkiewicz-Wronka, A.
Title of Anthology:
Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym
pages:
31-45
Publisher:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Publication Date:
2011
Citation:
Download BibTeX